pozvanka-50-let_KKZetorBrno.pdf (388,3 kB)

 

Pozvánka na členskou schůzi

 

 

       V souladu s čl. 9 stanov KBH si Vás dovoluji pozvat na členskou schůzi, která se koná 8.února 2019 v 18:00 hodin v klubovně KK Zetor, Jedovnická 7a, Brno.

 

Program schůze:

·        zahájení, ověření usnášení schopnosti členské schůze

·        volba předsedy zasedání

·       zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2018

·       plán činnosti a akcí pro r. 2019

·        návrh rozpočtu na rok 2019

·       diskuse

·        usnesení a závěr

Současně připomínám, že členské příspěvky je nutné zaplatit převodem na účet
do 31.1.2019. Počítejte, prosím, s pár dny na připsání na účet .
Do zprávy pro příjemce napište svoje příjmení.
PRO TY Z VÁS, KTEŘÍ JSTE ČLENY POUZE KK ZETOR  platí se na  účet
 č. 1351199319/0800 do 31.1.2019 ve výši 1080 Kč, mládež a důchodci 580 Kč,
přispívající 200 Kč.
PRO TY Z VÁS, KTEŘÍ JSTE ČLENY KK ZETOR i KBH, platí se do 31.1.2019 na účet
č. 3230676309/0800 ve výši 1000 Kč, mládež a důchodci 500 Kč .
Současně je potřeba zaplatit na účet č. 1351199319/0800  80 Kč - příspěvek
do MSKS.
 
Toto se netýká přispívajících, ti platí pouze 200 Kč na účet KK 
č. ú.1351199319/0800 .

 

 

 
PF 2019
Všem známým a kamarádům Veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku přejePF 2019
Všem známým a kamarádům Veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku přeje
KLUB BRNO HÁDY
KLUB BRNO HÁDY
Všem známým a kamarádům vše nejlepší do nového roku přeje
KLUB BRNO HÁDY
 
Zápis ze schůze zápis z ČS KBH 2.3.2018.docx (16310)
Usnesení Usnesení KBH 2.3.2018.docx (15931)
 

PRO TY Z VÁS, KTEŘÍ JSTE ČLENY KK ZETOR i KBH, platí se do 31.1.2018 na účet č. 3230676309/0800 ve výši 1000 Kč, mládež a důchodci 500 Kč .

Současně je potřeba zaplatit na účet č. 1351199319/0800  80 Kč - příspěvek do MSKS.

 

Toto se netýká přispívajících, ti platí pouze 200 Kč na účet KK č. ú.1351199319/0800 .

 

 

PF 2018
Všem známým a kamarádům Veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku přeje
KLUB BRNO HÁDY

Dne 11.11.2017 se konala 4. Hádecká voříškiáda v rámci níž se i letos uskutečnila materiální sbírka nejenom pro psi hospic v Bukovince vedený Eliškou Vafkovou.

Dovolte mi poděkovat všem startujícím. Svojí účastí jste tuto sbírku podpořili i vy, neboť Klub Brno Hády, z.s tak mohl ze startovného věnovat na hospic částku 2.000 Kč. Dále se podařilo na místě vybrat částku 1.130 Kč, která opět poputuje týraným a handicapovaným pejskům. I materiální sbírka letos předčila předchozí ročníky.

Moje poděkování patří také partneru akce, firmě Garko, a sponzorům panu MVDr.Borisi Semanovi a firmě 4dox a nesmím zapomenout ani na oba rozhodčí, paní Věrku Pisárovou a ing.Ivo Bartka.

Děkuji rovněž všem pořadatelům, kteří pomáhali s přípravou akce i během ní.
Děkuji Vám všem za podporu akce a budu se na Vás těšit v příštím roce