Členství v KBH a brigádnická činnost

Podmínky členství v KBH

  • Členem KBH se může stát každý na základě přihlášky
  • Přihláška.pdf (207204)Přihláška.xls (93184)
  •   
  • Nezletilí se mohou stát členy KBH jen se souhlasem jejich zákonného zástupce
  • Rada KBH nebo jakýkoli člen KBH může členské schůzi navrhnout udělení čestného členství tomu, kdo se významným způsobem zasloužil o rozvoj a dobré jméno KBH

Vznik členství v KBH

  • Členství vzniká dnem zaplacení zápisného a členského příspěvku na daný rok

Členské příspěvky a brigádnická činnost

Platba členských příspěvků 
 
  • Členské platby zasílejte na číslo účtu Klubu Brno Hády:
    Česká spořitelna ,a.s. č.ú.: 3230676309/0800, do zprávy pro příjemce napište "Příjmení-čl. příspěvky a brigády" a pro identifikaci platby zašlete potvrzení od banky o odeslání platby spolu s vyplněnou přihláškou  na e-mail brnohady@seznam.cz.
  • Osobně po vyplnění přihlášky, spolu s platbou v hotovosti oproti příjmovému dokladu.